Klant Casus

Hoogheemraadschap van Delfland

Klant Casus

Lees hoe het Hoogheemraadschap van Delfland het declaratieproces vergemakkelijkte


In een fractieoverleg bleek dat veel onkosten niet werden ingediend omdat de raadsleden de methode daarvoor simpelweg te complex en tijdrovend vonden. Omdat alle bonnetjes nog via een papieren onkostenformulier werden ingeleverd, ontbraken er vaak bonnetjes of raakten deze gedurende het proces kwijt. Er werd gezocht naar een digitale oplossing voor dit probleem die werd gevonden in Declaree.

Voer een correct email adres in a.u.b.

De voorspoedige adoptie van Declaree heeft de organisatie blij verrast; Met name de snelle acceptatie binnen alle generaties van de organisatie dankzij de eenvoud van de apps.

Hélène Fobler
Griffier

Over het Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is één van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt. Sinds 1289 zorgt het Hoogheemraadschap van Delfland voor waterbeheer, waterkering en waterkwaliteit. De organisatie telt ongeveer 500 medewerkers.

Requirements

Er werd gezocht naar een zeer gebruiksvriendelijke oplossing voor de problemen met het declaratieproces. Daarnaast moest de mogelijkheid er zijn om de applicatie in eigen huisstijl uit te voeren en de mogelijkheid om een dynamische workflow per groep in te stellen.

Data Provisioning

Het automatisch synchroniseren van identiteiten en kostenplaatsen, en het periodiek uitwisselen van (goedgekeurde) declaratierapporten, zijn standaard mogelijkheden binnen Declaree.

Meer info

Business Rules

Dankzij de krachtige rule-engine van Declaree worden alle regels in het declaratieproces functioneel afgedwongen en voorkomt discussies achteraf. Het is in één oogopslag of een declaratie aan de richtlijnen voldoet.

Meer info

Categorieën en Kostenplaatsen

Eenvoudig alle declaraties direct voorzien van de juiste coderingen met vooraf ingestelde categorieën en kostenplaatsen. Medewerkers kiezen uit begrijpbare termen welke gekoppeld zijn aan de codes van uw administratie.

Meer info

Ontvang onze nieuwsbrief met tips & tricks